17.30 + Andrzej Sobiesiak /p/
17.30 + Barbara Szczepańska
18.00 Msza kolędowa