17.30 + Andrzej Michalski /p/
17.30 + Za dusze w czyścu cierpiące
18.00 Msza kolędowa