8.30 + Henryk Rejowski, Danuta Klonowska
10.00 + Henryk Zienkiewicz (im.)
12.00 + W intencji pomordowanych w Brwilnie
12.00 za Parafian
16.00 + Henryk Grzegorzewski