17.30 + Andrzej Michalski /p/
17.30 + Stanisław Kłysiak (1 rocz.)
18.00 + Grzegorz Jasiński (17 rocz.)