17.30 + Rozalia Wachol /p/
17.30 + Leszek Dziergowski /p/
18.00 + Grzegorz Przybyliński /p/