17.30 + Andrzej Sobiesiak /p/
17.30 + Stanisław Skolasiński /p/
18.00 + Regina Wiśniewska /p/