17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żabowscy
18.00 + Stanisław Skolasiński /p/