17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Krzysztof Płoski /p/
18.00 + Kazimierz Nowakowski /p/