17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Marianna Bystroń
18.00 + Regina i Tadeusz Zalewscy oraz dziadkowie Kolczyńscy