17.30 + Seweryna Jankowska /p/
18.00 + Rodzice Czesława i Antoni Kamińscy, dziadkowie Zgorzalscy i dziadkowie Kamińscy