17.30 + Robert Wiśniewski /p/
18.00 + Jan ( w 23 rocznicę) i Henryka Skrzyńscy