17.30 O błogosławieństwo Boże dla Elizy i Michała Kołodziejskich
18.00 + Regina i Zygmunt Skrzyńscy