17.30 + Krystyna Obałkowska /p/
18.00 + Kazimierz Krupiński /p/