17.30 + Rodzice Jan i Marianna Siekluccy, Maria i Mieczysław Rokiccy oraz brat Witold – od rodziny
18.00 + Zofia (1 rocz.) i Kazimierz Kamińscy