17.30 + Mieczysław Sobek (1 rocz.)
18.00 + Cezary Kiciński (im.)