17.30 + Władysław Ślusarz (21 rocz.), Honorata, Henryk i Marian Ślusarz – od Janusza Ślusarz z dziećmi
18.00 + Barbara Słupska /p/