17.30 + Rafał Lewandowski /p/
18.00 + Zofia, Andrzej i Maciej Nowak