9.00 + Krystyna Rosiak (30 rocz.)
11.00 + Halina, Bronisław, Jan, Ryszard Kowalscy, Stanisława, Jan i Tadeusz Kanigowscy
16.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak