17.30 + Rafał Lewandowski /p/
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karoliny