17.30 + Stanisława, Tadeusz, Eleonora, Mieczysław Woźniak
18.00 + Franciszek Bytner /p/