17.30 + Zbigniew Wysocki /p/
18.00 + Rodzice Zdunowscy – od córek