17.00 + Zygmunt Domański – gregorianka
17.30 o błogosławieństwo Boże dla Anny, Edwarda, Mariusza i Piotra
18.00 + Krzysztof Kalwaszewski (im.)