9.00 + Krzysztof Mańkowski (im.)
9.00 + Anna Pońska (im.) – od córki z Płocka
11.00 + Jan, Marianna i Henryk Siedlich
11.00 + Zygmunt Domański – gregorianka
16.00 + Czesław Jasiński