17.30 + Krystyna i Lucjan Brzezińscy, dziadkowie Sepetowscy, rodzina Matusiaków
18.00 + Zygmunt Domański – gregorianka