17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka
18.00 + Adam Lewandowski (12 rocz.) – od dzieci