17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka
18.00 + Anna, Stanisław, Eugeniusz i Henryk Organiak