17.00 + Zygmunt Domański – gregorianka
17.30 + Waldemar Krysiński (ur.)
18.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Kowalak