17.30 + Kazimierz, Stanisława i rodzina Nowak
18.00 + Natalia Rębowska /p/
18.00 + Jan Kowalczyk (12 rocz.), Antoni i Marianna Karpińscy