17.30 + Rafał Lewandowski
18.00 o błogosławieństwo Boże dla Marty Karpińskiej w 18 rocznicę urodzin – od rodziców, dziadków i rodzeństwa