17.30 + Antonina, Leon i dziadkowie Kowalscy
18.00 + Stanisław Cieszkowski /p/