8.30 + Rodzice Jan i Marianna Krupińscy, Stanisław Rosiak
8.30 + Władysław Wilczyński (3 rocz.)
10.00 + Ryszard Maszenda i zmarli z rodziny
12.00 + Dziadkowie i rodzina Krzemińskich
12.00 w intencji Parafian
16.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz, Henryk Bereszczyńscy, rodzina Waśniewskich i Bereszczyńskich