17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Kowalak
18.00 + Stanisław Cieszkowski /p/