8.30 + Jan Janiszewski (9 rocz.)
8.30 + Józef i rodzina Krzemińskich, Marianna Rączka
10.00 + Rodzice Teresa i Stanisław Krzemińscy, Marek Krzemiński – od rodziny
12.00 w intencji Parafian
16.00 + Józef Borucki, rodzice Karol i Sabina Andrzejak