17.30 + Teresa i Józef Ciarka, Krystyna i Ludwik Sobiesiak
18.00 + Andrzej Przybyliński /p/