17.30 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żabowscy
18.00 + Czesław Jasiński (12 rocz.)
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka