17.30 + Andrzej Przybyliński /p/
17.30 + Marianna i Kazimierz Ziembińscy, Mirosław Ziembiński, dziadkowie Szostak
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka