17.30 + Marianna i Kazimierz Ziembińscy, Helena i Antoni Szostak, Mirosław Ziembiński
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka