17.30 + Andrzej Laszczko /p/
18.00 + Jerzy Lewandowski /p/