8.30 + Rodzice Marianna (8 rocz.) i Antoni Żabowscy
8.30 + Marianna i Józef Kozińscy, Jan Salak
10.00 + Witold i rodzice Zuzanna i Franciszek Śmigielscy – od rodziny
12.00 za Parafian
12.00 + Wanda Janiszewska (1 rocz.)
16.00 + Rodzice Jan i Marianna oraz brat Andrzej Krupińscy, Stanisław Rosiak