17.30 + Zdzisław Wiśniewski – od r. Stefańskich
17.30 + Mirosław Błaszczak /p/
18.00 + Stanisław Krajewski /p/