17.30 O błogosławieństwo Boże dla Barbary
18.00 + Tadeusz Grochowalski /p/