17.30 + Walenty Woliński (20 rocz.) – od żony i córek z rodzinami
18.00 + Wojciech Zalewski (4 rocz.)