17.30 + Teresa Wolińska /p/
17.30 + Barbara, Władysław i Bogdan Tolak
18.00 + Gustaw i Irena Podolscy