17.30 + Tadeusz Przybojewski /p/
18.00 + Wiesław Jankowski (10 rocz.), dziadkowie Jankowscy i Organiak