17.30 + Rodzice Krystyna i Lucjan Brzezińscy, dziadkowie Sepetowscy, rodzina Matusiaków
18.00 + Adam Lewandowski – od córki Marty