17.30 + Wiesław Kurnicki /p/
18.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz i Henryk Bereszczyńscy, Czesława i Stanisław Kamińscy