17.30 + Mieczysława Wiśniewska /p/
18.00 + Grzegorz Ciska /p/