17.30 + Rodzice Jan (21 rocz) i Jadwiga Fontańscy
18.00 + Janusz Makowski /p/