17.30 + Krystyna Gzylewska /p/
18.00 + Marek Krzemiński /p/
18.00 + Teresa Traczyk /p/