17.30 + Antonina i Leon oraz dziadkowie Kowalscy
18.00 + Mieczysława Wiśniewska /p/